Magnēta terminu glosārijs

Magnēta terminu glosārijs

Anizotrops(orientēts) – materiālam ir vēlamais magnētiskās orientācijas virziens.

Piespiedu spēks– Demagnetizēšanas spēks, ko mēra Oerstedā, kas nepieciešams, lai samazinātu novēroto indukciju B līdz nullei pēc tam, kad magnēts ir iepriekš piesātināts.

Kirī temperatūra– Temperatūra, kurā elementāru magnētisko momentu paralēlā izlīdzināšana pilnībā izzūd, un materiāli vairs nespēj noturēt magnetizāciju.

Gauss– magnētiskās indukcijas, B vai plūsmas blīvuma mērvienība CGS sistēmā.

Gausmetrs- Instruments, ko izmanto magnētiskās indukcijas momentānās vērtības mērīšanai, B.
Plūsma Stāvoklis, kas pastāv vidē, kas pakļauta magnetizējošam spēkam.Šo lielumu raksturo fakts, ka jebkurā laikā, kad plūsma mainās pēc lieluma, vadītājā, kas ieskauj plūsmu, tiek inducēts elektromotora spēks.Plūsmas mērvienība GCS sistēmā ir Maksvels.Viens Maksvels ir vienāds ar vienu voltu x sekundēm.

Indukcija– magnētiskā plūsma uz laukuma vienību griezumā, kas ir normāls plūsmas virzienam.GCS sistēmā indukcijas mērvienība ir Gauss.

Neatgriezenisks zaudējums– Magnēta daļēja demagnetizācija, ko izraisa ārēji lauki vai citi faktori.Šos zaudējumus var atgūt tikai ar atkārtotu magnetizāciju.Magnētus var stabilizēt, lai novērstu veiktspējas izmaiņas, ko izraisa neatgriezeniski zudumi.

Iekšējais piespiedu spēks, Hci– Pārdomāts materiāla raksturīgās spējas pretoties pašdemagnetizācijai mērījums.

Izotrops (neorientēts)– Materiālam nav vēlamā magnētiskās orientācijas virziena, kas ļauj magnetizēt jebkurā virzienā.

Magnetizējošais spēks– Magnetomotīves spēks uz garuma vienību jebkurā magnētiskās ķēdes punktā.Magnetizējošā spēka vienība ir Oersted GCS sistēmā.

Maksimālais enerģijas produkts(BH)max – histerēzes cilpā ir punkts, kurā magnetizācijas spēka H un indukcijas B reizinājums sasniedz maksimumu.Maksimālo vērtību sauc par maksimālo enerģijas produktu.Šajā brīdī magnēta materiāla tilpums, kas nepieciešams, lai projicētu doto enerģiju apkārtnē, ir minimāls.Šo parametru parasti izmanto, lai aprakstītu, cik “izturīgs” ir šis pastāvīgā magnēta materiāls.Tās vienība ir Gauss Oersteds.Viens MGOe nozīmē 1 000 000 Gauss Oersted.

Magnētiskā indukcija– B – plūsma uz sekcijas laukuma vienību, kas ir perpendikulāra magnētiskā ceļa virzienam.Mērīts gausos.

Maksimālā darba temperatūra– Maksimālā ekspozīcijas temperatūra, no kuras magnēts var izvairīties bez ievērojamas nestabilitātes ilgā diapazonā vai strukturālām izmaiņām.

Ziemeļpols- Magnētiskais pols, kas piesaista ģeogrāfisko ziemeļpolu.

Oersted, Oe– Magnetizējošā spēka vienība GCS sistēmā.1 Oersted ir vienāds ar 79,58 A/m SI sistēmā.

Caurlaidība, atsitiens– Mazās histerēzes cilpas vidējais slīpums.

Polimēru līmēšana -Magnētu pulveri sajauc ar polimēra nesējmatricu, piemēram, epoksīdu.Magnēti veidojas noteiktā formā, kad nesējs ir sacietējis.

Atlikušā indukcija,Br - plūsmas blīvums – mēra gausos, no magnētiskā materiāla pēc pilnīgas magnetizācijas slēgtā ķēdē.

retzemju magnēti -Magnēti, kas izgatavoti no elementiem ar atomskaitli no 57 līdz 71 plus 21 un 39. Tie ir lantāns, cērijs, prazeodīms, neodīms, samārijs, eiropijs, gadolīnijs, terbijs, disprozijs, holmijs, erbijs, tūlijs, iterbijs, skandijs, luts un itrijs.

Remanance, Bd– Magnētiskā indukcija, kas paliek magnētiskajā ķēdē pēc pielietotā magnetizējošā spēka noņemšanas.Ja ķēdē ir gaisa sprauga, remenance būs mazāka par atlikušo indukciju, Br.

Atgriezeniskais temperatūras koeficients– Temperatūras izmaiņu izraisīto plūsmas atgriezenisko izmaiņu mērs.

Atlikusī indukcija -Br Indukcijas vērtība histerēzes cilpas punktā, kurā histerēzes cilpa šķērso B asi pie nulles magnetizācijas spēka.Br apzīmē šī materiāla maksimālo magnētiskās plūsmas blīvuma izvadi bez ārēja magnētiskā lauka.

Piesātinājums– Nosacījums, saskaņā ar kuru indukcijaferomagnētisksmateriāls ir sasniedzis maksimālo vērtību, palielinoties pielietotajam magnetizācijas spēkam.Visi elementārie magnētiskie momenti piesātinājuma stāvoklī ir kļuvuši orientēti vienā virzienā.

Saķepināšana– pulvera blīvējumu savienošana, pielietojot siltumu, lai nodrošinātu vienu vai vairākus no vairākiem atomu kustības mehānismiem daļiņu saskares saskarnēs;mehānismi ir: viskozā plūsma, šķidrās fāzes šķīdums-izgulsnēšana, virsmas difūzija, lielapjoma difūzija un iztvaikošana-kondensācija.Blīvēšana ir parasts saķepināšanas rezultāts.

Virsmas pārklājumi– Atšķirībā no Samarija kobalta, Alnico un keramikas materiāliem, kas ir izturīgi pret koroziju,Neodīma dzelzs borsmagnēti ir uzņēmīgi pret koroziju.Pamatojoties uz magnētu uzklāšanu, uz neodīma dzelzs bora magnētu virsmām var izvēlēties šādus pārklājumus – cinku vai niķeli.